Als werkgever heeft u een uitgebreide verantwoordelijkheid voor uw werknemers. Op het moment dat één van uw werknemers ziek uitvalt bent u ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. In de Wet verbetering poortwachter staat uitgebreid beschreven welke acties u als werkgever wanneer en samen met wie moet ondernemen. 

De coaches van Reflekt HRA hebben ruime ervaring in het begeleiden van zowel werkgevers als ook werknemers bij het tijdig zetten van de juiste stappen en acties die nodig zijn vanuit deze wet- en regelgeving.

Een werkgever kunnen wij adviseren en ondersteunen bij het tijdig zetten van de volgende stappen: opstellen plan van aanpak en tussentijds bijstellen hiervan, onderhouden van contacten met arbodienst, inrichten en bewaken activiteiten Spoor-1, opstellen eerstejaarsevaluatie, aanvragen arbeidsdeskundig onderzoek, initiëren en bewaken inspanningen Spoor-2, aanvragen deskundigenoordeel, opstellen eindevaluatie, aanvragen WIA-aanvraag en indienen bijbehorende stukken en aanteken van bezwaar tegen beslissing UWV. Als werkgever blijft u ten alle tijden eindverantwoordelijk. 

Een werkgever kunnen wij begeleiden bij het voldoen aan alle stappen/acties die gericht zijn op duurzaam herstel en worden verwacht vanuit de Wet verbetering poortwachter.

Heb je een vraag, wens je meer informatie of wil je vrijblijvend een afspraak maken, neem dan contact met ons op.