Talenten in beweging brengen

 

HRA staat voor Human Resource Awareness. Bewust kiezen wij voor een nieuwe benadering. Onze inzet is erop gericht om talenten in beweging te brengen, bewustzijn te bevorderen en tenslotte open en transparante communicatie te stimuleren.

Wij geloven dat mensen die in hun kracht staan zelf richting geven aan hun eigen toekomst. Zij zijn zich bewust van hun eigen talenten, handelen vanuit persoonlijk leiderschap en nemen hun verantwoordelijkheid. Dit draagt bij aan persoonlijk welzijn en een juiste balans tussen werk en privé. Individuele en collectieve talenten versterken elkaar door het aangaan van projectmatige en duurzame verbindingen. 

 

coaching

Middels persoonlijke coaching verkrijg je inzichten in de onderliggende patronen van jouw denken en gedrag. Ook kan het een houvast bieden bij het (her)vinden van een levensdoel en jou begeleiden in het maken van passende keuzes.

Lees meer →

loopbaanbegeleiding

Dreig je vast te lopen in je eigen functie of wil je onderzoeken welke volgende carrière stap mogelijk is, dan kan onze loopbaanbegeleiding hierin ondersteunen.

Lees meer →

senior-researcher-using-a-magnifier-PXSA6RB-1.jpg

loopbaanonderzoek

Wanneer je antwoord wil krijgen op vragen als 'Wie ben ik?', 'Wat kan ik?' en ‘Wat wil ik?’. Kan het zinvol zijn om deze te ondersteunen met het inzetten van loopbaanvragenlijsten.

Lees meer

entrepreneur-talking-at-phone-in-shop-PEZ3TU7.jpg

ondernemerschap

Je oriënteert je bewust op ondernemen als (logisch) vervolg op je loondienstverband en je hebt behoefte aan professionele ondersteuning bij het verder vormgeven van je eigen ondernemerschap.

Lees meer →

school-kids-sitting-on-floor-in-front-of-teacher-J2AM4G7.jpg

onderwijs

Er wordt veel gevraagd van werknemers in het onderwijs; de werkdruk is toegenomen. Aan verwachtingen van buitenaf kunnen wij niets veranderen, maar we kunnen je wel helpen bij het vinden van een goede balans, waardoor je je werk met plezier kunt uitvoeren.

Lees meer →

stressed-businessman-PZ6V5FU.jpg

preventie

Ervaar je stress gerelateerde klachten dan zijn deze vaak erg verraderlijk en sluipen ze ongemerkt en langzaam binnen. Achteraf herken je allerlei signalen en zijn er meerdere elkaar versterkende oorzaken.

Lees meer →

railroad-tracks-PCGKKF7-1.jpg

re-integratie

Als je ziek wordt is er een re-integratie verplichting in Spoor-1, Spoor-2 en/of Spoor-3. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

Lees meer →

talking-to-psychologist-PCDTRE3.jpg

UWV

Je mag van het UWV een re-integratie traject “Werkfit maken” of “Naar werk” starten. Wij beschikken over een eigen toegangsovereenkomst van het UWV en voeren deze trajecten uit in de regio’s Limburg en Brabant.

Lees meer →


verzuimbegeleiding

Als werkgever heeft u een uitgebreide verantwoordelijkheid voor uw werknemers. Op het moment dat één van uw werknemers ziek uitvalt bent u ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. In de Wet verbetering poortwachter staat uitgebreid beschreven welke acties u als werkgever wanneer en samen met wie moet ondernemen.

Lees meer →