Als je ziek wordt treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. De eindverantwoordelijkheid van een juiste uitvoering van deze wet ligt bij je werkgever. Als werknemer draag je hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door je werkgever in onderling overleg met jou moeten worden uitgevoerd.

Samen met je werkgever onderzoek je of er alternatieve mogelijkheden/functies zijn binnen de eigen organisatie (Spoor-1). Zijn die er niet dan ben je als werknemer en werkgever verplicht om te onderzoeken welke passende mogelijkheden er zijn bij andere werkgevers (Spoor-2). De coaches van Reflekt HRA ondersteunen werkgevers en werknemers bij het toepassen van de complexe regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter en de richtlijnen van het UWV. Daarnaast kunnen wij meedenken over de praktische invulling van deze regels en richtlijnen.  

De re-integratiebegeleider van Reflekt HRA ondersteunt, stimuleert en coacht de werknemer o.a. bij:

  • accepteren van de opgetreden beperkingen en het creëren van een positieve mindset gericht op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden;

  • opstellen van een plan van aanpak gericht op het vinden van een passende en duurzame baan of het starten van een eigen onderneming;

  • inventariseren en beschrijven van o.a. kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden;

  • opstellen CV en sollicitatiebrief;

  • verkennen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt;

  • netwerken en gebruik social media;

  • jobhunten;

  • voorbereiden en evalueren van sollicitatie- en of netwerkgesprekken;

  • advies bij onderhandelingen bij een nieuw contract.

Heb je een vraag, wens je meer informatie of wil je vrijblijvend een afspraak maken, neem dan contact met ons op.