baby-beach-child-51953.jpg
 

Mensen met zelfvertrouwen en vertrouwen in de andere (ander) staan open voor zichzelf en voor de ander!

 Als jong kind groeien we op in een omgeving waarin we onvoorwaardelijk vertrouwen op de ander. We kunnen volop onszelf zijn en voelen ons vrij om te zijn wie we zijn, onze talenten te ontdekken en datgene te doen dat ons goed lijkt. (We kunnen volop onszelf zijn en voelen ons ook vrij om te zijn wie we zijn. We ontdekken onze talenten en doen datgene dat ons goed lijkt en gelukkig maakt.) Naarmate we ouder worden wordt de invloed van anderen (ouders, school, vrienden, werk, partner, etc.) groter. Dit kan ons zelfbeeld en overtuiging van onze talenten versterken maar kan ook aanleiding geven om ons zelfbeeld aan te passen en onze talenten minder of niet meer als talenten te zien. Vragen als Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Wie wil ik zijn? Wie moet ik zijn? maken steeds meer onderdeel uit van onze eigen gedachten. Het kan ons zelfvertrouwen versterken, maar soms ook het vertrouwen in onszelf en de ander doen verminderen.   

 Waarschijnlijk kun jij je wel één of meer voorbeelden herinneren waarin je twijfelde over het maken van de juiste keuze al dan niet in relatie tot jezelf of de ander. Soms gaat dit zover dat je vooral bezig bent met het voldoen aan de verwachtingen van de ander zoals jij denkt dat de ander deze heeft of dit concreet uitspreekt. Het sluiten van een compromis tussen datgene dat jij wilt en de omgeving om je heen hoort bij het leven. Wanneer je echter alleen maar een compromis sluit ten kosten van jezelf zal dit op termijn een negatieve uitwerking hebben. Uiteindelijk kan dit mentale en/of fysieke gezondheidsklachten opleveren.    

 Je krijgt zelfvertrouwen of vertrouwen in de ander niet terug door een boek te lezen. Afwachten dat het over gaat of niets doen helpt ook niet. Neem de tijd om te onderzoeken hoe het komt dat je je belemmerd voelt in sommige situaties. Bedenk waar de oorzaak ligt van je verminderd (zelf)vertrouwen. Maak een plan hoe je door middel van DOEN kleine stapjes vooruitgang kunt boeken. Belangrijk hierin is dat je jezelf eigenaar voelt van de gewenste verandering. Creëer voldoende tijd en ruimte om dit op te pakken. Zorg ervoor dat de ander weet dat je bezig bent met een persoonlijke verandering zodat het veilig voelt. Communiceer open en eerlijk over wat je beleeft en ervaart. Zorg ervoor dat ook de ander nieuwsgierig is en betrokken blijft. 

 De coaches van Reflekt HRA hebben veel ervaring in het begeleiden van het versterken van zelfvertrouwen en/of het vertrouwen in de ander. Wil je hierover meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze coaches.