Team

Reflekt HRA ondersteunt bij problemen in een team.

Ik ben net manager geworden van een team en wil graag investeren in de onderlinge communicatie en samenwerking. We vinden het fijn als een extern bureau ons daarbij helpt. Kunnen we hiervoor bij Reflekt HRA terecht?

 

We willen de onderlinge verbinding en samenwerking binnen ons team versterken. Hoe pakken we dat aan?

 

Binnen ons team komen nogal eens conflicten voor. Dat zorgt voor instabiliteit binnen het management en heeft zijn weerslag op onze organisatie. We willen dit graag positief veranderen. Hoe kan Reflekt HRA ons hierbij ondersteunen?


Reflekt HRA kan u leiden, managen en coachen tijdens het leidinggeven aan uw team.

Herkent u zich in bovenstaande vragen?

 

Leidinggeven aan een team brengt een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Leidinggeven betekent immers én leiden én managen én coachen. Als management(team) ben je leidinggevende(n) van een groep mensen die allemaal verschillend en uniek zijn. 

 

Binnen een team kunnen om verschillende redenen spanningen ontstaan. Soms kunnen spanningen zo hoog oplopen dat de verbinding tussen management onderling en/of management en team geheel of gedeeltelijk verbroken raakt. 

 

In een situatie zoals hierboven beschreven kan de behoefte ontstaan om onder begeleiding van externen op zoek te gaan naar een manier waarop je samen optimale verbinding tot stand brengt. Wij begeleiden ook uw organisatie hier graag bij. Hoe? Daarvoor verwijzen wij u graag naar Cliënten - team.


BEZOEKADRESSEN

Weert 13

6222 PG MAASTRICHT

 

Schepersweg 3

6049 CV HERTEN

 

Heuvel 6 - 6A

5664 HK GELDROP

POSTADRES

Postbus 4230

6202 BW MAASTRICHT

Social Media

www.facebook.com/reflekthra

OVERIGE (CONTACT)GEGEVENS

T +31 (0)43 - 365 51 55

F +31 (0)43 - 367 20 58

 

info@reflekthra.nl

www.reflekthra.nl

 

KvK nummer 59160837

BTW nr. NL853345685B01